Wykonujemy różne inne konstrukcje drewniane takie jak place zabaw, ławki, ganki, płoty i płotki, sauny, budy dla psów itp.